goedkeuring

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

goedkeuring (zn) :
aanvaarding, agreatie, akkoord, erkenning, fiat, goedvinden, instemming, overeenstemming, tevredenheid, toelating, toestemming, voldoening, zegen
goedkeuring (zn) :
bekrachtiging, bevestiging, sanctie
goedkeuring (zn) :
adhesie, bijval, steun, sympathie

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding
bevestiging (zn) :
aanneming, aanvaarding, affirmatie, bekrachtiging, confirmatie, erkenning, goedkeuring, toekenning, toestemming, verzekering, waarmerking
bijval (zn) :
applaus, enthousiasme, goedkeuring, instemming, steun, succes, toejuiching, toestemming, waardering
voldoening (zn) :
bevrediging, genoegen, goedkeuring, instemming, satisfactie, tevredenheid, vergenoegdheid
tevredenheid (zn) :
genoegen, goedkeuring, satisfactie, schik, vergenoegdheid, voldaanheid, voldoening
instemming (zn) :
adhesie, berusting, bijval, goedkeuring, ingenomenheid, waardering, weerklank
aanneming (zn) :
aanname, aanvaarding, acceptatie, acceptie, erkenning, goedkeuring
verlof (zn) :
congé, goedkeuring, oorlof, permissie, toestemming, vergunning
sanctie (zn) :
bekrachtiging, bevestiging, erkenning, goedkeuring
erkenning (zn) :
aanvaarding, acceptatie, bevestiging, goedkeuring
aanvaarding (zn) :
aanneming, acceptatie, erkenning, goedkeuring
fiat (zn) :
akkoord, goedkeuring, instemming, inwilliging
zegen (zn) :
aanmoediging, bijstand, goedkeuring, steun
akkoord (zn) :
fiat, goedkeuring, toelating, toestemming
steun (zn) :
goedkeuring, sympathie, zegen
goedvinden (ww) :
goedachten, goeddunken, goedkeuring, overeenstemming, permissie, welbehagen, welnemen

woordverbanden van ‘goedkeuring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bijval, goedkeuring, instemming

Goedkeuring is de gunstige beoordeeling van eene handeling, een gezegde, enz. Bijval drukt ditzelfde sterker uit, en veronderstelt daarbij, dat men zich met hetgeen gezegd ot gedaan is vereenigt, en zulks overluid kenbaar maakt. Instemming geeft eveneens eene gunstige beoordeeling te kennen; hierbij treedt echter de bijgedachte, dat er overeenstemming van meening is, sterker op den voorgrond.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 364:

bijval, goedkeuring

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 336:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

goedkeuring
afkeuring

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c