goedkeuring

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

goedkeuring (zn) :
toestemming, erkenning, instemming, toelating, tevredenheid, akkoord, zegen, voldoening, overeenstemming, aanvaarding, goedvinden, fiat, agreatie
goedkeuring (zn) :
bevestiging, sanctie, bekrachtiging
goedkeuring (zn) :
sympathie, steun, bijval, adhesie

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
harmonie, overeenkomst, eenheid, afspraak, akkoord, goedkeuring, regeling, contract, vergelijk, eendracht, goedvinden, consensus, unanimiteit, verstandhouding, eenstemmigheid, eensgezindheid
bevestiging (zn) :
toestemming, erkenning, verzekering, goedkeuring, aanvaarding, aanneming, waarmerking, toekenning, confirmatie, bekrachtiging, affirmatie
bijval (zn) :
toestemming, enthousiasme, applaus, instemming, waardering, steun, succes, goedkeuring, toejuiching
voldoening (zn) :
instemming, bevrediging, tevredenheid, goedkeuring, genoegen, vergenoegdheid, satisfactie
tevredenheid (zn) :
goedkeuring, genoegen, voldoening, schik, voldaanheid, vergenoegdheid, satisfactie
instemming (zn) :
waardering, goedkeuring, weerklank, berusting, bijval, adhesie, ingenomenheid
aanneming (zn) :
erkenning, goedkeuring, acceptatie, aanname, aanvaarding, acceptie
verlof (zn) :
toestemming, goedkeuring, vergunning, permissie, congé, oorlof
sanctie (zn) :
bevestiging, erkenning, goedkeuring, bekrachtiging
erkenning (zn) :
bevestiging, goedkeuring, acceptatie, aanvaarding
aanvaarding (zn) :
erkenning, goedkeuring, acceptatie, aanneming
fiat (zn) :
instemming, akkoord, goedkeuring, inwilliging
zegen (zn) :
aanmoediging, steun, bijstand, goedkeuring
akkoord (zn) :
toestemming, toelating, goedkeuring, fiat
steun (zn) :
sympathie, zegen, goedkeuring
goedvinden (ww) :
goedkeuring, permissie, welbehagen, overeenstemming, welnemen, goeddunken, goedachten

woordverbanden van ‘goedkeuring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bijval, goedkeuring, instemming

Goedkeuring is de gunstige beoordeeling van eene handeling, een gezegde, enz. Bijval drukt ditzelfde sterker uit, en veronderstelt daarbij, dat men zich met hetgeen gezegd ot gedaan is vereenigt, en zulks overluid kenbaar maakt. Instemming geeft eveneens eene gunstige beoordeeling te kennen; hierbij treedt echter de bijgedachte, dat er overeenstemming van meening is, sterker op den voorgrond.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 364:

bijval, goedkeuring

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 336:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

goedkeuring
afkeuring

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.037 nc