goedkeuring

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

goedkeuring (zn):
aanvaarding, agreatie, akkoord, erkenning, fiat, goedvinden, instemming, overeenstemming, tevredenheid, toelating, toestemming, voldoening, zegen
goedkeuring (zn):
bekrachtiging, bevestiging, sanctie
goedkeuring (zn):
adhesie, bijval, steun, sympathie

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding
bevestiging (zn) :
aanneming, aanvaarding, affirmatie, bekrachtiging, confirmatie, erkenning, goedkeuring, toekenning, toestemming, verzekering, waarmerking
bijval (zn) :
applaus, enthousiasme, goedkeuring, instemming, steun, succes, toejuiching, toestemming, waardering
voldoening (zn) :
bevrediging, genoegen, goedkeuring, instemming, satisfactie, tevredenheid, vergenoegdheid
tevredenheid (zn) :
genoegen, goedkeuring, satisfactie, schik, vergenoegdheid, voldaanheid, voldoening
instemming (zn) :
adhesie, berusting, bijval, goedkeuring, ingenomenheid, waardering, weerklank
aanneming (zn) :
aanname, aanvaarding, acceptatie, acceptie, erkenning, goedkeuring
verlof (zn) :
congé, goedkeuring, oorlof, permissie, toestemming, vergunning
sanctie (zn) :
bekrachtiging, bevestiging, erkenning, goedkeuring
erkenning (zn) :
aanvaarding, acceptatie, bevestiging, goedkeuring
aanvaarding (zn) :
aanneming, acceptatie, erkenning, goedkeuring
fiat (zn) :
akkoord, goedkeuring, instemming, inwilliging
zegen (zn) :
aanmoediging, bijstand, goedkeuring, steun
akkoord (zn) :
fiat, goedkeuring, toelating, toestemming
steun (zn) :
goedkeuring, sympathie, zegen
goedvinden (ww) :
goedachten, goeddunken, goedkeuring, overeenstemming, permissie, welbehagen, welnemen

woordverbanden van ‘goedkeuring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijval, goedkeuring, instemming

Bijval — goedkeuring — instemming. Goedkeuring is de gunstige beoordeeling van eene handeling, een gezegde, enz. Bijval drukt ditzelfde sterker uit, en veronderstelt daarbij, dat men zich met hetgeen gezegd ot gedaan is vereenigt, en zulks overluid kenbaar maakt. Instemming geeft eveneens eene gunstige beoordeeling te kennen; hierbij treedt echter de bijgedachte, dat er overeenstemming van meening is, sterker op den voorgrond.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bijval, goedkeuring

BIJVAL, GOEDKEURING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 364.

in hedendaagse spelling:
welbehagen, believen, goedvinden, goedkeuring, goeddunken, genoegen, welgevallen

WELBEHAGEN, BELIEVEN, GOEDVINDEN, GOEDKEURING, GOEDDUNKEN, GENOEGEN, WELGEVALLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 336.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

goedkeuring
afkeuring

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c