aanname

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanname (zn) :
hypothese, onderstelling, premisse, veronderstelling, vooronderstelling
aanname (zn) :
aanneming, aanvaarding, adoptie

als synoniem van een ander trefwoord:

vermoeden (zn) :
aanname, conjectuur, gissing, giswerk, hypothese, idee, onderstelling, presumptie, speculatie, veronderstelling, voorgevoel
premisse (zn) :
a-priorisme, aanname, assumptie, hypothese, postulaat, presumptie, presuppositie, suppositie, theorie, vooronderstelling
hypothese (zn) :
aanname, assumptie, onderstelling, presumptie, presuppositie, suppositie, veronderstelling, vooronderstelling
veronderstelling (zn) :
aanname, gedachte, gissing, hypothese, onderstelling, speculatie, vermoeden, vooronderstelling
vooronderstelling (zn) :
aanname, assumptie, hypothese, presumptie, presuppositie, suppositie, veronderstelling
assumptie (zn) :
aanname, hypothese, onderstelling, presumptie, veronderstelling, vooronderstelling
aanneming (zn) :
aanname, aanvaarding, acceptatie, acceptie, erkenning, goedkeuring
onderstelling (zn) :
aanname, hypothese

woordverbanden van ‘aanname’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c