erkenning

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

erkenning (zn) :
aveu, bekentenis, schuldbekentenis, schuldbelijdenis, schulderkenning, toegeving
erkenning (zn) :
aanvaarding, acceptatie, bevestiging, goedkeuring
erkenning (zn) :
appreciatie, begrip, waardering
erkenning (zn) :
inzicht, onderkenning

als synoniem van een ander trefwoord:

goedkeuring (zn) :
aanvaarding, agreatie, akkoord, erkenning, fiat, goedvinden, instemming, overeenstemming, tevredenheid, toelating, toestemming, voldoening, zegen
waardering (zn) :
aanzien, achting, appreciatie, begrip, bevattingsvermogen, bijval, consideratie, dunk, erkenning, hoogachting, instemming, respect, sympathie
bevestiging (zn) :
aanneming, aanvaarding, affirmatie, bekrachtiging, confirmatie, erkenning, goedkeuring, toekenning, toestemming, verzekering, waarmerking
eer (zn) :
ere, erkenning, glorie, goede naam, honneur, hulde, onderscheiding, reputatie, roem, verering
aanneming (zn) :
aanname, aanvaarding, acceptatie, acceptie, erkenning, goedkeuring
begrip (zn) :
appreciatie, erkenning, onderkenning, oog, waardering
sanctie (zn) :
bekrachtiging, bevestiging, erkenning, goedkeuring
aanvaarding (zn) :
aanneming, acceptatie, erkenning, goedkeuring
bewustwording (zn) :
erkenning, erkentenis, inzicht, realisering
inzicht (zn) :
erkenning, oog, onderkenning

woordverbanden van ‘erkenning’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c