erkenning

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

erkenning (zn) :
bekentenis, toegeving, schulderkenning, schuldbelijdenis, schuldbekentenis, aveu
erkenning (zn) :
bevestiging, goedkeuring, acceptatie, aanvaarding
erkenning (zn) :
waardering, begrip, appreciatie
erkenning (zn) :
inzicht, onderkenning

als synoniem van een ander trefwoord:

goedkeuring (zn) :
toestemming, erkenning, instemming, toelating, tevredenheid, akkoord, zegen, voldoening, overeenstemming, aanvaarding, goedvinden, fiat, agreatie
waardering (zn) :
aanzien, erkenning, instemming, respect, sympathie, begrip, bijval, achting, consideratie, hoogachting, dunk, appreciatie, bevattingsvermogen
bevestiging (zn) :
toestemming, erkenning, verzekering, goedkeuring, aanvaarding, aanneming, waarmerking, toekenning, confirmatie, bekrachtiging, affirmatie
eer (zn) :
onderscheiding, erkenning, roem, glorie, reputatie, ere, hulde, verering, honneur, goede naam
aanneming (zn) :
erkenning, goedkeuring, acceptatie, aanname, aanvaarding, acceptie
begrip (zn) :
oog, erkenning, waardering, appreciatie, onderkenning
sanctie (zn) :
bevestiging, erkenning, goedkeuring, bekrachtiging
aanvaarding (zn) :
erkenning, goedkeuring, acceptatie, aanneming
bewustwording (zn) :
erkenning, inzicht, erkentenis, realisering
inzicht (zn) :
oog, erkenning, onderkenning

woordverbanden van ‘erkenning’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0057 c