verering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verering (zn) :
adoratie, aanbidding
verering (zn) :
geschenk

als synoniem van een ander trefwoord:

eer (zn) :
onderscheiding, roem, glorie, eerbetoon, lof, ere, hulde, verering, eerbewijs, hommage, huldebetoon, honneur
geschenk (zn) :
kleinigheid, gave, attentie, cadeau, donatie, schenking, aardigheid, present, gift, presentje, verering
eer (zn) :
onderscheiding, erkenning, roem, glorie, reputatie, ere, hulde, verering, honneur, goede naam
bewondering (zn) :
eerbied, respect, ontzag, adoratie, verering, achting, aanbidding, admiratie, verafgoding
eerbied (zn) :
respect, bewondering, ontzag, verering, achting, hoogachting, deferentie
adoratie (zn) :
bewondering, verering, aanbidding, verafgoding
dienst (zn) :
plechtigheid, verering, cultus
cultus (zn) :
eredienst, verering, liturgie
aanbidding (zn) :
adoratie, verering

woordverbanden van ‘verering’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verering
ontering

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c