verering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verering (zn) :
aanbidding, adoratie
verering (zn) :
geschenk

als synoniem van een ander trefwoord:

eer (zn) :
eerbetoon, eerbewijs, ere, glorie, hommage, honneur, hulde, huldebetoon, lof, onderscheiding, roem, verering
geschenk (zn) :
aardigheid, attentie, cadeau, donatie, gave, gift, kleinigheid, present, presentje, schenking, verering
eer (zn) :
ere, erkenning, glorie, goede naam, honneur, hulde, onderscheiding, reputatie, roem, verering
bewondering (zn) :
aanbidding, achting, admiratie, adoratie, eerbied, ontzag, respect, verafgoding, verering
eerbied (zn) :
achting, bewondering, deferentie, hoogachting, ontzag, respect, verering
adoratie (zn) :
aanbidding, bewondering, verafgoding, verering
dienst (zn) :
cultus, plechtigheid, verering
cultus (zn) :
eredienst, liturgie, verering
aanbidding (zn) :
adoratie, verering

woordverbanden van ‘verering’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verering
ontering

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c