glorie

als woordenboektrefwoord:

glorie:
v. eer, roem.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

glorie (zn) :
roem, sieraad, vermaardheid
glorie (zn) :
gloria, heerlijkheid
glorie (zn) :
luister

als synoniem van een ander trefwoord:

roem (zn) :
aanzien, befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, celebriteit, eer, faam, gloria, glorie, grootheid, heerlijkheid, lof, luister, naam, renommee, roep, stralenkrans, verheerlijking, vermaardheid
glans (zn) :
aanzien, glitter, gloed, gloor, glorie, heerlijkheid, luister, nimbus, praal, pracht, schijnsel, straal, straling, uitstraling, virtuositeit
eer (zn) :
eerbetoon, eerbewijs, ere, glorie, hommage, honneur, hulde, huldebetoon, lof, onderscheiding, roem, verering
naam (zn) :
befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, eer, faam, glorie, renommee, reputatie, roem, roep, vermaardheid
luister (zn) :
aanzien, eer, glorie, praal, pracht, rijkheid, roem, splendeur, staatsie, voortreffelijkheid, weelde
eer (zn) :
ere, erkenning, glorie, goede naam, honneur, hulde, onderscheiding, reputatie, roem, verering
heerlijkheid (zn) :
geluk, glans, gloria, glorie, luister, pracht, roem
heerlijkheid (zn) :
aangenaamheid, genoegen, glorie, zaligheid
hoogtij (zn) :
bloeitijd, feest, glorie
luister (zn) :
aanzien, glorie, roem

woordverbanden van ‘glorie’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

eer, glorie, luister, naam, roem

De waardeering die wij vinden, de lof dien wij inoogsten. Eer ziet op achting, die ons bij ons leven te beurt valt van de zijde onzer medeburgers: eer en aanzien waren daar zijn deel; naam ziet op de bekendheid (meer of minder algemeen, langer of korter van duur), die we onzen persoon weten te verzekeren; roem is de algemeene bekendheid, die steeds met lof en bewondering van iemand doet spreken, en die het gevolg is van grootsche daden en grootsche scheppingen; glorie en luister zien meer op den glans, dien de naam of de roem van iemand in de oogen van anderen heeft. De luister van zijn oud geslacht; de luister zijner daden. Ik heb Napoleon nog gekend in al zijne glorie. Leonidas verwierf zich bij Thermopylae een onvergankelijken roem. Naam wordt ook gebezigd in een kwaden zin. Een naam als Alva zich verwierf is weinig begeerenswaardig.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c