glorie

als woordenboektrefwoord:

glorie:
v. eer, roem.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

glorie (zn):
roem, sieraad, vermaardheid
glorie (zn):
gloria, heerlijkheid
glorie (zn):
luister

als synoniem van een ander trefwoord:

roem (zn) :
aanzien, befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, celebriteit, eer, faam, gloria, glorie, grootheid, heerlijkheid, lof, luister, naam, renommee, roep, stralenkrans, verheerlijking, vermaardheid
glans (zn) :
aanzien, glitter, gloed, gloor, glorie, heerlijkheid, luister, nimbus, praal, pracht, schijnsel, straal, straling, uitstraling, virtuositeit
eer (zn) :
eerbetoon, eerbewijs, ere, glorie, hommage, honneur, hulde, huldebetoon, lof, onderscheiding, roem, verering
naam (zn) :
befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, eer, faam, glorie, renommee, reputatie, roem, roep, vermaardheid
luister (zn) :
aanzien, eer, glorie, praal, pracht, rijkheid, roem, splendeur, staatsie, voortreffelijkheid, weelde
eer (zn) :
ere, erkenning, glorie, goede naam, honneur, hulde, onderscheiding, reputatie, roem, verering
heerlijkheid (zn) :
geluk, glans, gloria, glorie, luister, pracht, roem
heerlijkheid (zn) :
aangenaamheid, genoegen, glorie, zaligheid
hoogtij (zn) :
bloeitijd, feest, glorie
luister (zn) :
aanzien, glorie, roem

woordverbanden van ‘glorie’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
eer, glorie, luister, naam, roem

Eer — glorie — luister — naam — roem. De waardeering die wij vinden, de lof dien wij inoogsten. Eer ziet op achting, die ons bij ons leven te beurt valt van de zijde onzer medeburgers: eer en aanzien waren daar zijn deel; naam ziet op de bekendheid (meer of minder algemeen, langer of korter van duur), die we onzen persoon weten te verzekeren; roem is de algemeene bekendheid, die steeds met lof en bewondering van iemand doet spreken, en die het gevolg is van grootsche daden en grootsche scheppingen; glorie en luister zien meer op den glans, dien de naam of de roem van iemand in de oogen van anderen heeft. De luister van zijn oud geslacht; de luister zijner daden. Ik heb Napoleon nog gekend in al zijne glorie. Leonidas verwierf zich bij Thermopylae een onvergankelijken roem. Naam wordt ook gebezigd in een kwaden zin. Een naam als Alva zich verwierf is weinig begeerenswaardig.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.111.204.

debug info: 0.0022 c