sieraad

als woordenboektrefwoord:

sieraad:
o. (...raden, sieradiën), tooi, opschik; (fig.) waarop men trots is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

versiering (zn) :
decoratie, garnering, opschik, opschikking, opsmuk, optooiing, ornament, sier, sieraad, smuk, tierelantijntje, tooi, verfraaiing, verluchting
tooi (zn) :
aankleding, dos, dracht, opschik, opsmuk, ornament, sieraad, sieraden, tooisel, versiering, versiersel
bijou (zn) :
edelgesteente, juweel, kleinood, sieraad
pronk (zn) :
opschik, sieraad, tooi, versiering
glorie (zn) :
roem, sieraad, vermaardheid
pracht (zn) :
juweel, sieraad
armband (zn) :
sieraad

woordverbanden van ‘sieraad’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Middelen die men aanwendt ten einde de schoonheid van iets te verhoogen. Tooi en opschik drukken meer een collectief begrip uit, en worden in eigenlijken en figuurlijken zin gebezigd met de beteekenis van kleeding. Tooi wordt gezegd van datgene, wat inderdaad de schoonheid verhoogt, opschik van datgene wat bont en schitterend is zonder innerlijke waarde. Opschik is een gevolg van gebrek aan goeden smaak. Het is dwaas om zich met allerlei opschik van linten en strikken te tooien. De bruidstooi. Sieraad en versiersel hebben dit collectieve begrip niet; sieraad wordt alleen in goeden zin gebezigd voor elke zaak, die de uiterlijke schoonheid of de innerlijke waarde van iets verhoogt, zoowel in eigenlijken als in figuurlijken zin. Versiersel is elk middel, dat dienen moet om de schoonheid te verhoogen; maar terwijl men, door het woord sieraad te gebruiken, aanduidt dat dit doel bereikt wordt, kan men dit in het midden laten, wanneer men versiersel bezigt. Zedigheid is. een sieraad der bruid. Men moet aanwenden wat tot sieraad dienen kan, doch vele versierselen schaden. Hij is een sieraad van het land.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c