tooi

als woordenboektrefwoord:

tooi:
m. opschik.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tooi (zn):
aankleding, dos, dracht, opschik, opsmuk, ornament, sieraad, sieraden, tooisel, versiering, versiersel
tooi (zn):
kleding, kostuum, uitdossing, uitmonstering

als synoniem van een ander trefwoord:

versiering (zn) :
decoratie, garnering, opschik, opschikking, opsmuk, optooiing, ornament, sier, sieraad, smuk, tierelantijntje, tooi, verfraaiing, verluchting
kleding (zn) :
dracht, goed, klederdracht, kledij, kleed, kleedsel, kleergoed, kleren, kloffie, kostuum, spullen, tenue, tooi, uitdossing, uitmonstering
kostuum (zn) :
gewaad, kledij, kleding, kloffie, tooi, uitrusting
opschik (zn) :
opsmuk, parure, pronk, sier, smuk, tooi, versiering
pronk (zn) :
opschik, sieraad, tooi, versiering
zwier (zn) :
élégance, opschik, schwung, tooi
uitmonstering (zn) :
aankleding, tooi, uitdossing

woordverbanden van ‘tooi’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
versiersel, sieraad, opschik, tooi

Versiersel — sieraad — opschik — tooi. Middelen die men aanwendt ten einde de schoonheid van iets te verhoogen. Tooi en opschik drukken meer een collectief begrip uit, en worden in eigenlijken en figuurlijken zin gebezigd met de beteekenis van kleeding. Tooi wordt gezegd van datgene, wat inderdaad de schoonheid verhoogt, opschik van datgene wat bont en schitterend is zonder innerlijke waarde. Opschik is een gevolg van gebrek aan goeden smaak. Het is dwaas om zich met allerlei opschik van linten en strikken te tooien. De bruidstooi. Sieraad en versiersel hebben dit collectieve begrip niet; sieraad wordt alleen in goeden zin gebezigd voor elke zaak, die de uiterlijke schoonheid of de innerlijke waarde van iets verhoogt, zoowel in eigenlijken als in figuurlijken zin. Versiersel is elk middel, dat dienen moet om de schoonheid te verhoogen; maar terwijl men, door het woord sieraad te gebruiken, aanduidt dat dit doel bereikt wordt, kan men dit in het midden laten, wanneer men versiersel bezigt. Zedigheid is. een sieraad der bruid. Men moet aanwenden wat tot sieraad dienen kan, doch vele versierselen schaden. Hij is een sieraad van het land.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
opschik, pronk, tooi, dos

OPSCHIK, PRONK, TOOI, DOS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 72.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.232.188.89.

debug info: 0.0026 c