sympathie

als woordenboektrefwoord:

sympathie:
v. (-ën), medegevoel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

sympathie (zn) :
adhesie, bijval, genegenheid, goedvinden, instemming, steun, waardering, warmte

als synoniem van een ander trefwoord:

waardering (zn) :
aanzien, achting, appreciatie, begrip, bevattingsvermogen, bijval, consideratie, dunk, erkenning, hoogachting, instemming, respect, sympathie
gunst (zn) :
faveur, genade, genegenheid, gunstbewijs, hoffelijkheid, instemming, sympathie, vriendelijkheid
affectie (zn) :
aandoening, genegenheid, ingenomenheid, liefde, sympathie, toegenegenheid, warmte
warmte (zn) :
affect, gastvrijheid, genegenheid, hartelijkheid, sympathie
genegenheid (zn) :
affect, affectie, liefde, sympathie, vriendschap, warmte
goedkeuring (zn) :
adhesie, bijval, steun, sympathie
steun (zn) :
goedkeuring, sympathie, zegen
deelneming (zn) :
medelijden, sympathie

woordverbanden van ‘sympathie’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

sympathie
antipathie

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c