vriendelijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vriendelijkheid (zn) :
aardigheid, attentie, beminnelijkheid, gedienstigheid, goedgunstigheid, goedheid, gunst, hartelijkheid, minzaamheid, toeschietelijkheid, voorkomendheid, welwillendheid
vriendelijkheid (zn) :
liefelijkheid
vriendelijkheid (zn) :
plaisanterie

als synoniem van een ander trefwoord:

welwillendheid (zn) :
beleefdheid, benevolentie, clementie, faveur, goedertierenheid, goedheid, voorkomendheid, vriendelijkheid
gunst (zn) :
faveur, genade, genegenheid, gunstbewijs, hoffelijkheid, instemming, sympathie, vriendelijkheid
hoffelijkheid (zn) :
beleefdheid, galanterie, heusheid, hoofsheid, politesse, vriendelijkheid
goedheid (zn) :
vriendelijkheid, welwillendheid

woordverbanden van ‘vriendelijkheid’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 426:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c