vriendelijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vriendelijkheid (zn) :
gunst, goedheid, attentie, aardigheid, welwillendheid, voorkomendheid, toeschietelijkheid, minzaamheid, hartelijkheid, goedgunstigheid, gedienstigheid, beminnelijkheid
vriendelijkheid (zn) :
liefelijkheid
vriendelijkheid (zn) :
plaisanterie

als synoniem van een ander trefwoord:

welwillendheid (zn) :
goedheid, beleefdheid, clementie, vriendelijkheid, voorkomendheid, goedertierenheid, faveur, benevolentie
gunst (zn) :
instemming, sympathie, genade, genegenheid, vriendelijkheid, hoffelijkheid, gunstbewijs, faveur
hoffelijkheid (zn) :
beleefdheid, vriendelijkheid, galanterie, heusheid, hoofsheid, politesse
goedheid (zn) :
welwillendheid, vriendelijkheid

woordverbanden van ‘vriendelijkheid’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 426:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c