gedienstigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gedienstigheid (zn) :
bereidwilligheid, dienstvaardigheid, hulpvaardigheid, inschikkelijkheid, voorkomendheid

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijkheid (zn) :
aardigheid, attentie, beminnelijkheid, gedienstigheid, goedgunstigheid, goedheid, gunst, hartelijkheid, minzaamheid, toeschietelijkheid, voorkomendheid, welwillendheid

woordverbanden van ‘gedienstigheid’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c