wellevendheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wellevendheid (zn):
beleefdheid, beschaafdheid, etiquette, fatsoen, goede manieren, hoffelijkheid, savoir-vivre, urbaniteit, voorkomendheid, welgemanierdheid, welvoeglijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

beleefdheid (zn) :
beschaafdheid, fatsoenlijkheid, hoffelijkheid, politesse, voorkomendheid, welgemanierdheid, wellevendheid, welwillendheid
beschaafdheid (zn) :
distinctie, heusheid, hoffelijkheid, welgemanierdheid, wellevendheid

woordverbanden van ‘wellevendheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
minzaamheid, beleefdheid, vriendelijkheid, welwillendheid, wellevendheid

MINZAAMHEID, BELEEFDHEID, VRIENDELIJKHEID, WELWILLENDHEID, WELLEVENDHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 426.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c