aanneming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanneming (zn) :
aanname, aanvaarding, acceptatie, acceptie, erkenning, goedkeuring
aanneming (zn) :
belijdenis
aanneming (zn) :
inzegening
aanneming (zn) :
opneming
aanneming (zn) :
adoptie

als synoniem van een ander trefwoord:

bevestiging (zn) :
aanneming, aanvaarding, affirmatie, bekrachtiging, confirmatie, erkenning, goedkeuring, toekenning, toestemming, verzekering, waarmerking
aanvaarding (zn) :
aanneming, acceptatie, erkenning, goedkeuring
aanname (zn) :
aanneming, aanvaarding, adoptie

woordverbanden van ‘aanneming’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c