Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


inzicht

als woordenboektrefwoord:

inzicht:
o. (-en), begrip ; mening.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inzicht (zn):
begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
inzicht (zn):
bedoeling, intentie, oogmerk, opzet, plan, voornemen
inzicht (zn):
erkenning, oog, onderkenning
inzicht (zn):
inkeer, moreel besef

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
mening (zn) :
convictie, denkbeeld, denkwijs, denkwijze, dunk, gedacht, gedachte, geest, gevoelen, gezindheid, idee, inzicht, inzien, kijk, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze, zin
opvatting (zn) :
begrip, beoordeling, beschouwing, convictie, denkbeeld, denkwijze, dunk, gedachte, geest, gevoelen, inzicht, kijk, mening, oordeel, opinie, optie, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze
begrip (zn) :
benul, besef, bevatting, bevattingsvermogen, bewustzijn, blikveld, concept, conceptie, denkbeeld, gezichtsveld, idee, inzicht, kennis, notie, opvatting, verstajem, verstand, voorstelling
verstand (zn) :
begaafdheid, begrip, benul, bevatting, bevattingsvermogen, brein, denkvermogen, geest, geestvermogen, hersens, intellect, intelligentie, inzicht, kruim, notie, ratio, rede, wijsheid, zin
gedachte (zn) :
convictie, denktrant, denkwereld, denkwijs, denkwijze, gedachtenwereld, gezindheid, inzicht, mening, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, zienswijze
opinie (zn) :
convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezindheid, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname
oordeel (zn) :
convictie, discretie, gevoelen, inzicht, mening, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, zienswijze
kijk (zn) :
beschouwing, blik, gezichtspunt, idee, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overzicht, standpunt, visie, zienswijze
visie (zn) :
beschouwing, blik, gezichtspunt, inzicht, kijk, mening, oordeel, optiek, opvatting, standpunt, zienswijze
blik (zn) :
beschouwing, gezichtspunt, inzicht, kijk, oog, oogpunt, optiek, standpunt, visie, zienswijs, zienswijze
oogmerk (zn) :
bedoeling, buut, doel, doeleinde, doelstelling, doelwit, intentie, inzicht, objectief, opzet, streven
besef (zn) :
begrip, benul, bewuste, bewustheid, bewustzijn, idee, inzicht, notie, onderkenning
gevoelen (zn) :
denkwijs, inzicht, mening, oordeel, opinie, opvatting, standpunt, zienswijze
ingeving (zn) :
brainwave, gedachteflits, hersenkronkel, idee, inspiratie, inval, inzicht
intentie (zn) :
bedoeling, doel, inzicht, oogmerk, opzet, plan, voornemen, zin
licht (zn) :
inzicht, opheldering, verduidelijking, verlichting
benul (zn) :
begrip, besef, idee, inzicht, notie, verstand
bewustwording (zn) :
erkenning, erkentenis, inzicht, realisering
hersens (zn) :
bovenkamer, brein, hoofd, inzicht, verstand
zicht (zn) :
doorzicht, inzicht, kijk, prudentie, visie
zin (zn) :
begrip, gevoel, inzicht, mening, verstand
notie (zn) :
benul, besef, inzicht, kennis, verstand
goeddunken (zn) :
believen, inzicht, keuze, welgevallen
idee (zn) :
begrip, benul, besef, inzicht, notie
overleg (zn) :
beleid, inzicht, oordeel
prudentie (zn) :
beleid, inzicht, oordeel
denkwijze (zn) :
inzicht, mening, opinie
erkenning (zn) :
inzicht, onderkenning
perceptie (zn) :
inzicht, kijk, visie
onderscheid (zn) :
inzicht, oordeel
overzicht (zn) :
beeld, inzicht

woordverbanden van ‘inzicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
schranderheid, inzien, inzicht, doorzicht, kloekheid, verstand, kennis, wetenschap, kunde, kunst

SCHRANDERHEID, INZIEN, INZIGT, DOORZIGT, KLOEKHEID, VERSTAND, KENNIS, WETENSCHAP, KUNDE, KUNST

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 56.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0042 c