inzicht

als woordenboektrefwoord:

inzicht:
o. (-en), begrip ; mening.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inzicht (zn) :
kijk, visie, onderscheid, overtuiging, opvatting, zin, zicht, verstand, mening, blik, benul, beschouwing, hersens, begrip, besef, notie, erkentenis, doorzicht, prudentie, denkwijs
inzicht (zn) :
voornemen, plan, bedoeling, opzet, oogmerk, intentie
inzicht (zn) :
oog, erkenning, onderkenning
inzicht (zn) :
inkeer, moreel besef

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
mening (zn) :
kijk, gedacht, inzien, visie, oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, zin, standpunt, idee, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, dunk, convictie, gevoelen, denkwijs, stellingname
opvatting (zn) :
kijk, visie, oordeel, beoordeling, overtuiging, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, beschouwing, optie, begrip, zienswijze, opinie, dunk, convictie, gevoelen, stellingname
begrip (zn) :
voorstelling, opvatting, concept, denkbeeld, verstand, idee, kennis, inzicht, gezichtsveld, bewustzijn, benul, conceptie, blikveld, besef, notie, bevatting, verstajem, bevattingsvermogen
verstand (zn) :
intelligentie, zin, brein, inzicht, geest, benul, intellect, rede, wijsheid, hersens, begrip, notie, ratio, bevatting, kruim, begaafdheid, bevattingsvermogen, denkvermogen, geestvermogen
gedachte (zn) :
oordeel, overtuiging, opvatting, standpunt, mening, inzicht, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, convictie, denktrant, denkwijs, stellingname, gedachtenwereld, denkwereld
opinie (zn) :
oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, gezindheid, convictie, gevoelen, stellingname
oordeel (zn) :
overtuiging, opvatting, standpunt, mening, inzicht, zienswijze, opinie, discretie, convictie, gevoelen, stellingname
kijk (zn) :
overzicht, visie, oordeel, opvatting, standpunt, idee, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, gezichtspunt
visie (zn) :
kijk, oordeel, opvatting, standpunt, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, optiek, gezichtspunt
blik (zn) :
oog, kijk, visie, standpunt, inzicht, beschouwing, oogpunt, zienswijze, optiek, gezichtspunt, zienswijs
oogmerk (zn) :
doel, bedoeling, opzet, doelstelling, streven, objectief, inzicht, doelwit, doeleinde, intentie, buut
besef (zn) :
idee, inzicht, bewustzijn, benul, bewuste, begrip, notie, onderkenning, bewustheid
gevoelen (zn) :
oordeel, opvatting, standpunt, mening, inzicht, zienswijze, opinie, denkwijs
ingeving (zn) :
inval, idee, inzicht, inspiratie, brainwave, hersenkronkel, gedachteflits
intentie (zn) :
plan, voornemen, doel, bedoeling, opzet, zin, inzicht, oogmerk
licht (zn) :
verlichting, inzicht, opheldering, verduidelijking
benul (zn) :
verstand, idee, inzicht, begrip, besef, notie
bewustwording (zn) :
erkenning, inzicht, erkentenis, realisering
hersens (zn) :
hoofd, verstand, brein, inzicht, bovenkamer
zicht (zn) :
kijk, visie, inzicht, doorzicht, prudentie
zin (zn) :
gevoel, verstand, mening, inzicht, begrip
notie (zn) :
verstand, kennis, inzicht, benul, besef
goeddunken (zn) :
keuze, inzicht, welgevallen, believen
idee (zn) :
inzicht, benul, begrip, besef, notie
overleg (zn) :
oordeel, beleid, inzicht
prudentie (zn) :
oordeel, beleid, inzicht
denkwijze (zn) :
mening, inzicht, opinie
erkenning (zn) :
inzicht, onderkenning
perceptie (zn) :
kijk, visie, inzicht
onderscheid (zn) :
oordeel, inzicht
overzicht (zn) :
inzicht, beeld

woordverbanden van ‘inzicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 56:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0054 c