besef

als woordenboektrefwoord:

besef:
o. begrip, denkbeeld.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

besef (zn) :
begrip, benul, bewuste, bewustheid, bewustzijn, idee, inzicht, notie, onderkenning

als synoniem van een ander trefwoord:

begrip (zn) :
benul, besef, bevatting, bevattingsvermogen, bewustzijn, blikveld, concept, conceptie, denkbeeld, gezichtsveld, idee, inzicht, kennis, notie, opvatting, verstajem, verstand, voorstelling
inzicht (zn) :
begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
gedachte (zn) :
besef, conceptie, denkbeeld, gedacht, idee, inval, opwelling, overweging, voorstelling
benul (zn) :
begrip, besef, idee, inzicht, notie, verstand
notie (zn) :
benul, besef, inzicht, kennis, verstand
idee (zn) :
begrip, benul, besef, inzicht, notie
bewustzijn (zn) :
begrip, besef, bezinning, gevoel
gevoel (zn) :
begrip, besef, bewustzijn

woordverbanden van ‘besef’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c