visie

als woordenboektrefwoord:

visie:
v. ter visie liggen, ter inzage.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

visie (zn) :
kijk, oordeel, opvatting, standpunt, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, optiek, gezichtspunt
visie (zn) :
inzage
visie (zn) :
zicht

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
mening (zn) :
kijk, gedacht, inzien, visie, oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, zin, standpunt, idee, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, dunk, convictie, gevoelen, denkwijs, stellingname
opvatting (zn) :
kijk, visie, oordeel, beoordeling, overtuiging, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, beschouwing, optie, begrip, zienswijze, opinie, dunk, convictie, gevoelen, stellingname
inzicht (zn) :
kijk, visie, onderscheid, overtuiging, opvatting, zin, zicht, verstand, mening, blik, benul, beschouwing, hersens, begrip, besef, notie, erkentenis, doorzicht, prudentie, denkwijs
kijk (zn) :
overzicht, visie, oordeel, opvatting, standpunt, idee, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, gezichtspunt
ideologie (zn) :
visie, overtuiging, filosofie, dogma, totaalvisie, ideeënleer, grondslagenstelsel, gedachtegoed, denksysteem
blik (zn) :
oog, kijk, visie, standpunt, inzicht, beschouwing, oogpunt, zienswijze, optiek, gezichtspunt, zienswijs
zienswijze (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, idee, mening, gedachte, blik, beschouwing, gezichtspunt, gevoelen
beschouwing (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, blik, zienswijze, gezichtspunt
optiek (zn) :
visie, perspectief, beschouwingswijze, benaderingswijze
zicht (zn) :
kijk, visie, inzicht, doorzicht, prudentie
perceptie (zn) :
kijk, visie, inzicht
gedachtegoed (zn) :
visie, wereldblik

woordverbanden van ‘visie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c