platform

als woordenboektrefwoord:

platform:
o. (-s), balkon van een spoor- of tramrijtuig; standplaats voor den machinist bij locomotieven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

platform (zn) :
plateau, podium, toneel, verhoging
platform (zn) :
booreiland, boorplatform
platform (zn) :
laadperron, laadstation
platform (zn) :
forum, overlegorgaan
platform (zn) :
balkon, dakterras
platform (zn) :
standpunt

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
podium (zn) :
platform

woordverbanden van ‘platform’ grafisch weergegeven

in de Woordenlijst onnodig Engels:

platform  zn.:
forum

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c