concept

als woordenboektrefwoord:

concept:
o. (-en), ontwerp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

concept (zn) :
schets, plan, voorstelling, ontwerp, klad
concept (zn) :
voorstelling, idee, begrip

als synoniem van een ander trefwoord:

begrip (zn) :
voorstelling, opvatting, concept, denkbeeld, verstand, idee, kennis, inzicht, gezichtsveld, bewustzijn, benul, conceptie, blikveld, besef, notie, bevatting, verstajem, bevattingsvermogen
ontwerp (zn) :
model, schets, plan, plaatje, opzet, concept, voorstel, planning, geraamte, tekening, suggestie, project, design, voorbereiding, klad, kladje, propositie, ordinantie
voorstelling (zn) :
concept, denkbeeld, idee, gedachte, beeld, conceptie, interpretatie, begrip, invulling, notie, duiding
idee (zn) :
concept, denkbeeld, principe
blauwdruk (zn) :
ontwerp, concept
schets (zn) :
ontwerp, concept
idee (zn) :
plan, concept

woordverbanden van ‘concept’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c