voorbereiding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorbereiding (zn) :
planning, huiswerk, voorwerk, voorbereidsel, toebereidsel, preparatie

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwerp (zn) :
model, schets, plan, plaatje, opzet, concept, voorstel, planning, geraamte, tekening, suggestie, project, design, voorbereiding, klad, kladje, propositie, ordinantie
ontwikkeling (zn) :
uitvinding, ontwerp, voorbereiding, totstandkoming

woordverbanden van ‘voorbereiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c