voorstel

als woordenboektrefwoord:

voorstel:
o. (-len), voorslag.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorstel (zn) :
motie, offerte, propositie, suggestie
voorstel (zn) :
idee, ontwerp, plan

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwerp (zn) :
concept, design, geraamte, klad, kladje, model, opzet, ordinantie, plaatje, plan, planning, project, propositie, schets, suggestie, tekening, voorbereiding, voorstel
plan (zn) :
bedoeling, doel, idee, intentie, planning, project, strategie, voornemen, voorstel, zin
suggestie (zn) :
idee, oppering, propositie, tip, voorstel, wenk
optie (zn) :
opvatting, overtuiging, standpunt, voorstel
propositie (zn) :
aanbod, oppering, suggestie, voorstel

woordverbanden van ‘voorstel’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

voorstel, voorslag

Een plan, dat men aan iemands oordeel onderwerpt, om er zijne goedkeuring op te erlangen. Voorstel en voorslag verschillen hierin, dat een voorstel een aanbod onderstelt, dat wel overwogen is of opzettelijk gedaan wordt, terwijl een voorslag dikwijls een plotseling opgekomen plan aanduidt, en soms niet werkelijk gemeend is. Van plannen, die men aan het oordeel eener vergadering onderwerpt, gebruikt men alleen het woord voorstel.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 276:

voordracht, voorstel, voorslag

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c