intentie

als woordenboektrefwoord:

intentie:
v. (-s, ...tiën), oogmerk, bedoeling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

intentie (zn) :
bedoeling, doel, inzicht, oogmerk, opzet, plan, voornemen, zin

als synoniem van een ander trefwoord:

geest (zn) :
aard, animus, denkraam, gezindheid, inhoud, intentie, karakter, sfeer, spirit, stemming, strekking, teneur, toon
oogmerk (zn) :
bedoeling, buut, doel, doeleinde, doelstelling, doelwit, intentie, inzicht, objectief, opzet, streven
bedoeling (zn) :
bestemming, doel, intentie, oogmerk, opvatting, opzet, plan, streven, toeleg, voornemen, wil
voornemen (zn) :
bedoeling, besluit, bestek, buut, doel, draaiboek, intentie, ontwerp, plan, planning, toeleg
zin (zn) :
bedoeling, bestaansreden, betekenis, doel, inhoud, intentie, nut, opzet, plan, portee, ratio
plan (zn) :
bedoeling, doel, idee, intentie, planning, project, strategie, voornemen, voorstel, zin
doel (zn) :
betekenis, doeleinde, intentie, nut, objectief, opzet, zin
inzicht (zn) :
bedoeling, intentie, oogmerk, opzet, plan, voornemen
opzet (zn) :
intentie, moedwil, voorbedachtheid

woordverbanden van ‘intentie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c