intentie

als woordenboektrefwoord:

intentie:
v. (-s, ...tiën), oogmerk, bedoeling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

intentie (zn) :
plan, voornemen, doel, bedoeling, opzet, zin, inzicht, oogmerk

als synoniem van een ander trefwoord:

geest (zn) :
stemming, aard, sfeer, toon, karakter, inhoud, strekking, intentie, gezindheid, teneur, spirit, denkraam, animus
oogmerk (zn) :
doel, bedoeling, opzet, doelstelling, streven, objectief, inzicht, doelwit, doeleinde, intentie, buut
bedoeling (zn) :
voornemen, doel, plan, bestemming, opzet, streven, opvatting, wil, oogmerk, intentie, toeleg
voornemen (zn) :
draaiboek, plan, doel, besluit, bedoeling, ontwerp, planning, bestek, intentie, toeleg, buut
zin (zn) :
doel, plan, bedoeling, opzet, betekenis, inhoud, nut, intentie, ratio, bestaansreden, portee
plan (zn) :
voornemen, doel, bedoeling, strategie, zin, voorstel, idee, planning, project, intentie
doel (zn) :
opzet, zin, objectief, betekenis, nut, doeleinde, intentie
inzicht (zn) :
voornemen, plan, bedoeling, opzet, oogmerk, intentie
opzet (zn) :
intentie, moedwil, voorbedachtheid

woordverbanden van ‘intentie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c