voorrede

als woordenboektrefwoord:

voorrede:
v. (-nen), uitvoerig voorbericht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

proloog (zn) :
inleiding, voorrede, voorwoord

woordverbanden van ‘voorrede’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

voorbericht, voorrede

Het woord vooraf tot nadere toelichting van een werk, of ter mededeeling van zaken, die de schrijver ter kennis van de lezers van zijn werk wenscht gebracht te zien. Het verschil is in de woorden bericht en rede gelegen. Een voorbericht is altijd kort, eene voorrede is uitvoeriger. Geen voorrede maar alleen een kort voorbericht. (Voorwoord is een Germanisme).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 275:

voorbericht, voorrede

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voorrede
narede

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c