conceptie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

conceptie (zn) :
bevruchting, fertilisatie, impregnatie, inseminatie, ontvangenis
conceptie (zn) :
begrip, denkbeeld, gedachte, idee, opvatting, voorstelling

als synoniem van een ander trefwoord:

begrip (zn) :
benul, besef, bevatting, bevattingsvermogen, bewustzijn, blikveld, concept, conceptie, denkbeeld, gezichtsveld, idee, inzicht, kennis, notie, opvatting, verstajem, verstand, voorstelling
voorstelling (zn) :
beeld, begrip, concept, conceptie, denkbeeld, duiding, gedachte, idee, interpretatie, invulling, notie
gedachte (zn) :
besef, conceptie, denkbeeld, gedacht, idee, inval, opwelling, overweging, voorstelling
denkbeeld (zn) :
beeld, conceptie, gedachte, idee, opvatting, voorstelling

woordverbanden van ‘conceptie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c