bezinning

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezinning (zn) :
meditatie, reflectie, beraad, bespiegeling, overpeinzing
bezinning (zn) :
rust, inkeer

als synoniem van een ander trefwoord:

reflectie (zn) :
denken, nadenken, bezwaar, denkwerk, beschouwing, bezinning, overdenking
verdieping (zn) :
bezinning, contemplatie, uitdieping, overdenking
bewustzijn (zn) :
gevoel, bezinning, begrip, besef
gepeins (zn) :
gepieker, beraad, bezinning

woordverbanden van ‘bezinning’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c