reflectie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reflectie (zn) :
weerspiegeling, gloed, reflex, weerschijn, weerglans, weerschijnsel, weerkaatsing, terugkaatsing, spiegeling
reflectie (zn) :
denken, nadenken, bezwaar, denkwerk, beschouwing, bezinning, overdenking

als synoniem van een ander trefwoord:

gedachte (zn) :
reflectie, nadenken, geestelijke arbeid, denkwerk, bedenksel, hoofdwerk, overpeinzing, overdenking, hersenwerk, hersenarbeid, geestesarbeid
beschouwing (zn) :
reflectie, uiteenzetting, overweging, beraad, bespiegeling, overpeinzing, contemplatie, overdenking
bespiegeling (zn) :
meditatie, reflectie, beschouwing, overpeinzing, mijmering, contemplatie, gefilosofeer
weerschijn (zn) :
reflectie, weerglans, weerschijnsel, weerkaatsing, terugkaatsing, spiegeling
bezinning (zn) :
meditatie, reflectie, beraad, bespiegeling, overpeinzing
denken (zn) :
reflectie, gedachte, gedachtegang, overdenking
spiegel (zn) :
afspiegeling, reflectie, spiegelbeeld
spiegeling (zn) :
reflectie, spiegelbeeld, weerkaatsing
weerkaatsing (zn) :
reflectie, weerschijn, spiegeling

woordverbanden van ‘reflectie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c