reflectie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reflectie (zn) :
gloed, reflex, spiegeling, terugkaatsing, weerglans, weerkaatsing, weerschijn, weerschijnsel, weerspiegeling
reflectie (zn) :
beschouwing, bezinning, bezwaar, denken, denkwerk, nadenken, overdenking

als synoniem van een ander trefwoord:

gedachte (zn) :
bedenksel, denkwerk, geestelijke arbeid, geestesarbeid, hersenarbeid, hersenwerk, hoofdwerk, nadenken, overdenking, overpeinzing, reflectie
beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
bespiegeling (zn) :
beschouwing, contemplatie, gefilosofeer, meditatie, mijmering, overpeinzing, reflectie
weerschijn (zn) :
reflectie, spiegeling, terugkaatsing, weerglans, weerkaatsing, weerschijnsel
bezinning (zn) :
beraad, bespiegeling, meditatie, overpeinzing, reflectie
denken (zn) :
gedachte, gedachtegang, overdenking, reflectie
spiegel (zn) :
afspiegeling, reflectie, spiegelbeeld
spiegeling (zn) :
reflectie, spiegelbeeld, weerkaatsing
weerkaatsing (zn) :
reflectie, spiegeling, weerschijn

woordverbanden van ‘reflectie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c