beleid

als woordenboektrefwoord:

beleid:
o. overleg, omzichtigheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beleid (zn) :
aanpak, beleidslijn, bestuur, handelwijze, politiek, strategie
beleid (zn) :
bedachtzaamheid, omzichtigheid, overleg, tact

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top
omzichtigheid (zn) :
bedachtzaamheid, behoedzaamheid, beleid, reserve, tact, voorzichtigheid
strategie (zn) :
aanpak, beleid, draaiboek, koers, plan, plan de campagne, tactiek
bewind (zn) :
beheer, beleid, bestel, bestuur, gezag, macht, regering, regime
lijn (zn) :
aanpak, beleid, beleidslijn, koers, strategie, tactiek
politiek (zn) :
beleid, handelwijze, optreden, staatkunde, tactiek
management (zn) :
bedrijfspolitiek, beleid
overleg (zn) :
beleid, inzicht, oordeel
prudentie (zn) :
beleid, inzicht, oordeel

woordverbanden van ‘beleid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De werking van den geest vóór of gedurende het volvoeren van iets, waardoor men alle omstandigheden, die dienstbaar gemaakt kunnen worden, gebruikt, en zich voor overijling of storing hoedt. Overleg ziet op het berekenen en nagaan wat de beste weg is om bij de uitvoering in te slaan; omzichtigheid op de voorzichtige afwending van alle mogelijke belemmeringen, gevaren of storingen, die bij de uitvoering kunnen ontstaan: beleid op het overleg en de omzichtigheid, waarmede men de zaak ten uitvoer brengt, en op de bekwaamheden van hem, die het werk volbrengt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 278:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c