beleid

als woordenboektrefwoord:

beleid:
o. overleg, omzichtigheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beleid (zn):
aanpak, beleidslijn, bestuur, handelwijze, politiek, strategie
beleid (zn):
bedachtzaamheid, omzichtigheid, overleg, tact

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top
omzichtigheid (zn) :
bedachtzaamheid, behoedzaamheid, beleid, reserve, tact, voorzichtigheid
strategie (zn) :
aanpak, beleid, draaiboek, koers, plan, plan de campagne, tactiek
bewind (zn) :
beheer, beleid, bestel, bestuur, gezag, macht, regering, regime
lijn (zn) :
aanpak, beleid, beleidslijn, koers, strategie, tactiek
politiek (zn) :
beleid, handelwijze, optreden, staatkunde, tactiek
management (zn) :
bedrijfspolitiek, beleid
overleg (zn) :
beleid, inzicht, oordeel
prudentie (zn) :
beleid, inzicht, oordeel

woordverbanden van ‘beleid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beleid, omzichtigheid, overleg

Beleid — omzichtigheid — overleg. De werking van den geest vóór of gedurende het volvoeren van iets, waardoor men alle omstandigheden, die dienstbaar gemaakt kunnen worden, gebruikt, en zich voor overijling of storing hoedt. Overleg ziet op het berekenen en nagaan wat de beste weg is om bij de uitvoering in te slaan; omzichtigheid op de voorzichtige afwending van alle mogelijke belemmeringen, gevaren of storingen, die bij de uitvoering kunnen ontstaan: beleid op het overleg en de omzichtigheid, waarmede men de zaak ten uitvoer brengt, en op de bekwaamheden van hem, die het werk volbrengt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beleid, bestuur, besturing, leiding

BELEID, BESTUUR, BESTURING, LEIDING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 278.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0022 c