staf

als woordenboektrefwoord:

staf:
m. (staven), stok; steun; de gezamenlijke stafofficieren; stafmuziek.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

staf (zn):
roede, scepter, stok, wandelstok
staf (zn):
directie, leiding, management
staf (zn):
legerleiding
staf (zn):
kader

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top
top (zn) :
bedrijfsleiding, bedrijfstop, bestuur, bestuurscollege, bovenlaag, directie, elite, hoofdbestuur, leiding, opperbestuur, partijtop, staf, toplaag
beheer (zn) :
aanvoering, administratie, bestuur, bewind, bewindvoering, directie, leiderschap, leiding, management, raad, staf, toezicht
leiding (zn) :
aanvoering, beheer, bestiering, besturing, bestuur, directie, hoofd, leiderschap, management, staf
commissariaat (zn) :
beheer, bestuur, bestuurscollege, directie, hoofdbestuur, leiding, opperbestuur, staf, top
stok (zn) :
eind hout, knuppel, kruk, paal, roest, staak, staf, steel, stick, tak, wandelstok
management (zn) :
bedrijfsvoering, beheer, bestuur, directie, kader, leiding, staf
kader (zn) :
leidinggevenden, management, staf
roede (zn) :
staf

woordverbanden van ‘staf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
stok, staf

Stok — staf. Een afgesneden stam of twijg van een boom. Stok is de algemeene naam, hetzij hij dient om op te leunen, hetzij om er iets aan vast te binden. Staf is alleen de stok die als steun dient, of als teeken van waardigheid; herdersstaf, maarschalksstaf. Bedelstaf is alleen nog figuurlijk in tot den bedelstaf vervallen in gebruik.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
stok, staf, rotting

STOK, STAF, ROTTING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 181.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c