staf

als woordenboektrefwoord:

staf:
m. (staven), stok; steun; de gezamenlijke stafofficieren; stafmuziek.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

staf (zn) :
roede, scepter, stok, wandelstok
staf (zn) :
directie, leiding, management
staf (zn) :
legerleiding
staf (zn) :
kader

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top
top (zn) :
bedrijfsleiding, bedrijfstop, bestuur, bestuurscollege, bovenlaag, directie, elite, hoofdbestuur, leiding, opperbestuur, partijtop, staf, toplaag
beheer (zn) :
aanvoering, administratie, bestuur, bewind, bewindvoering, directie, leiderschap, leiding, management, raad, staf, toezicht
leiding (zn) :
aanvoering, beheer, bestiering, besturing, bestuur, directie, hoofd, leiderschap, management, staf
commissariaat (zn) :
beheer, bestuur, bestuurscollege, directie, hoofdbestuur, leiding, opperbestuur, staf, top
stok (zn) :
eind hout, knuppel, kruk, paal, roest, staak, staf, steel, stick, tak, wandelstok
management (zn) :
bedrijfsvoering, beheer, bestuur, directie, kader, leiding, staf
kader (zn) :
leidinggevenden, management, staf
roede (zn) :
staf

woordverbanden van ‘staf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

stok, staf

Een afgesneden stam of twijg van een boom. Stok is de algemeene naam, hetzij hij dient om op te leunen, hetzij om er iets aan vast te binden. Staf is alleen de stok die als steun dient, of als teeken van waardigheid; herdersstaf, maarschalksstaf. Bedelstaf is alleen nog figuurlijk in tot den bedelstaf vervallen in gebruik.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 181:

stok, staf, rotting

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c