regering

als woordenboektrefwoord:

regering:
v. (-en?, bestuur, bewind.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

regering (zn):
administratie, bewind, gouvernement, kabinet, landsbestuur, overheid, regeringsperiode
regering (zn):
kabinet, ministerraad
regering (zn):
rectie

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top
kabinet (zn) :
ministerie, ministerraad, ministers, ministersploeg, regering, regeringsploeg
gezag (zn) :
autoriteiten, gezagsdrager, machthebber, overheid, regering, regime
bewind (zn) :
beheer, beleid, bestel, bestuur, gezag, macht, regering, regime
staat (zn) :
overheid, regering, vadertje staat

woordverbanden van ‘regering’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
beheer, bestuur, bewind, heerschappij, regering

Beheer — bestuur — bewind — heerschappij — regeering. Oefening van gezag. Bestuur zegt alleen, dat men de leiding van zaken in handen heeft; beheer geeft eene uitoefening van gezag te kennen in dienst van of ten behoeve van iemand anders: het beheer over goederen, over eene nalatenschap. Een werk in eigen beheer nemen. Heerschappij en regeering worden voornamelijk gebezigd van het bestuur over een staat: bewind van het bestuur eener maatschappij: de bewindhebbers der O. I. Compagnie. Heerschappij onderstelt bij hem, die ze oefent, niet alleen het recht, maar ook de macht om zich te doen gelden; het wordt ook figuurlijk gebruikt, b.v. Heerschappij over zijne hartstochten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beheer, beheersing, bestuur, gebied, heerschappij, regering

BEHEER, BEHEERSCHING, BESTUUR, GEBIED, HEERSCHAPPIJ, REGERING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 248.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Weer als een naaimachientje
Tussen 17:55 en 20:00 (CET) sputterde de server een beetje, met als gevolg dat paginaverzoeken maar met horten en stoten werden beantwoord. Inmiddels heb ik als het ware even wat olie tussen de radertjes gespoten. Nu loopt alles weer soepel. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0018 c