regering

als woordenboektrefwoord:

regering:
v. (-en?, bestuur, bewind.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

regering (zn) :
administratie, bewind, gouvernement, kabinet, landsbestuur, overheid, regeringsperiode
regering (zn) :
kabinet, ministerraad
regering (zn) :
rectie

als synoniem van een ander trefwoord:

bestuur (zn) :
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top
kabinet (zn) :
ministerie, ministerraad, ministers, ministersploeg, regering, regeringsploeg
gezag (zn) :
autoriteiten, gezagsdrager, machthebber, overheid, regering, regime
bewind (zn) :
beheer, beleid, bestel, bestuur, gezag, macht, regering, regime
staat (zn) :
overheid, regering, vadertje staat

woordverbanden van ‘regering’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Oefening van gezag. Bestuur zegt alleen, dat men de leiding van zaken in handen heeft; beheer geeft eene uitoefening van gezag te kennen in dienst van of ten behoeve van iemand anders: het beheer over goederen, over eene nalatenschap. Een werk in eigen beheer nemen. Heerschappij en regeering worden voornamelijk gebezigd van het bestuur over een staat: bewind van het bestuur eener maatschappij: de bewindhebbers der O. I. Compagnie. Heerschappij onderstelt bij hem, die ze oefent, niet alleen het recht, maar ook de macht om zich te doen gelden; het wordt ook figuurlijk gebruikt, b.v. Heerschappij over zijne hartstochten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 248:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0064 c