bestuur

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bestuur (zn):
autoriteit, bedrijfsleiding, beheer, beleid, bestel, bestuurscollege, bewind, comiteit, commissariaat, directie, gezag, gouvernement, hoofd, hoofdbestuur, leiding, overheid, raad, regering, regiem, regime, regiment, staf, top

als synoniem van een ander trefwoord:

top (zn) :
bedrijfsleiding, bedrijfstop, bestuur, bestuurscollege, bovenlaag, directie, elite, hoofdbestuur, leiding, opperbestuur, partijtop, staf, toplaag
beheer (zn) :
aanvoering, administratie, bestuur, bewind, bewindvoering, directie, leiderschap, leiding, management, raad, staf, toezicht
leiding (zn) :
aanvoering, beheer, bestiering, besturing, bestuur, directie, hoofd, leiderschap, management, staf
commissariaat (zn) :
beheer, bestuur, bestuurscollege, directie, hoofdbestuur, leiding, opperbestuur, staf, top
heerschappij (zn) :
bestuur, gezag, macht, opperbestuur, overheersing, overwicht, suzereiniteit
autoriteit (zn) :
bestuur, bewind, gezag, gezagsdrager, gouvernement, overheid, regime
management (zn) :
bedrijfsvoering, beheer, bestuur, directie, kader, leiding, staf
beleid (zn) :
aanpak, beleidslijn, bestuur, handelwijze, politiek, strategie
bewind (zn) :
beheer, beleid, bestel, bestuur, gezag, macht, regering, regime
directie (zn) :
bestuur, leiding, toezicht
hoofd (zn) :
bestuur, leiding, top

woordverbanden van ‘bestuur’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beheer, bestuur, bewind, heerschappij, regering

Beheer — bestuur — bewind — heerschappij — regeering. Oefening van gezag. Bestuur zegt alleen, dat men de leiding van zaken in handen heeft; beheer geeft eene uitoefening van gezag te kennen in dienst van of ten behoeve van iemand anders: het beheer over goederen, over eene nalatenschap. Een werk in eigen beheer nemen. Heerschappij en regeering worden voornamelijk gebezigd van het bestuur over een staat: bewind van het bestuur eener maatschappij: de bewindhebbers der O. I. Compagnie. Heerschappij onderstelt bij hem, die ze oefent, niet alleen het recht, maar ook de macht om zich te doen gelden; het wordt ook figuurlijk gebruikt, b.v. Heerschappij over zijne hartstochten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beheer, beheersing, bestuur, gebied, heerschappij, regering

BEHEER, BEHEERSCHING, BESTUUR, GEBIED, HEERSCHAPPIJ, REGERING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 248.

in hedendaagse spelling:
beleid, bestuur, besturing, leiding

BELEID, BESTUUR, BESTURING, LEIDING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 278.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0024 c