overwicht

als woordenboektrefwoord:

overwicht:
o. doorslag, te veel gewicht; grotere invloed; meer macht of aanzien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overwicht (zn) :
autoriteit, doorslag, heerschappij, hegemonie, meerderheid, overheersing, overmacht, predominantie, preponderantie, suprematie
overwicht (zn) :
aanzien, gezag, invloed, macht, prestige
overwicht (zn) :
overgewicht

als synoniem van een ander trefwoord:

macht (zn) :
force, gezag, greep, heerschappij, invloed, kracht, overheersing, overwicht, potentie, sterkte, stortvloed, uitwerking, vermogen
invloed (zn) :
autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap
hegemonie (zn) :
meesterschap, opperheerschappij, overmacht, overwicht, predominantie, soevereiniteit, suprematie
heerschappij (zn) :
bestuur, gezag, macht, opperbestuur, overheersing, overwicht, suzereiniteit
overheersing (zn) :
beheersing, dominantie, heerschappij, overhand, overwicht, predominantie
gezag (zn) :
autoriteit, invloed, macht, meesterschap, overwicht, prestige, reputatie
autoriteit (zn) :
gezag, invloed, macht, overwicht, zeggenschap, bevoegdheid
meerderheid (zn) :
overmacht, overwicht, superioriteit, voortreffelijkheid
uitslag (zn) :
overwicht, toegift

woordverbanden van ‘overwicht’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c