heerschappij

als woordenboektrefwoord:

heerschappij:
v. (-en), macht, regering, gebied.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heerschappij (zn) :
bestuur, gezag, macht, opperbestuur, overheersing, overwicht, suzereiniteit
heerschappij (zn) :
regiment, rijk

als synoniem van een ander trefwoord:

macht (zn) :
bewind, gezag, grootmacht, heerschappij, machtsblok, mogendheid, overheid, puissance, regime, staat, staatsmacht, supermacht, wereldmacht
overwicht (zn) :
autoriteit, doorslag, heerschappij, hegemonie, meerderheid, overheersing, overmacht, predominantie, preponderantie, suprematie
macht (zn) :
force, gezag, greep, heerschappij, invloed, kracht, overheersing, overwicht, potentie, sterkte, stortvloed, uitwerking, vermogen
overheersing (zn) :
beheersing, dominantie, heerschappij, overhand, overwicht, predominantie
controle (zn) :
bedwang, beheersing, greep, grip, heerschappij, macht, overheersing
gebied (zn) :
gezag, heerschappij, macht, prefectuur, ressort
scepter (zn) :
gezag, heerschappij, oppergezag
rijk (zn) :
heerschappij, koningschap
beheer (zn) :
gezag, heerschappij

woordverbanden van ‘heerschappij’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beheer, bestuur, bewind, heerschappij, regering

Oefening van gezag. Bestuur zegt alleen, dat men de leiding van zaken in handen heeft; beheer geeft eene uitoefening van gezag te kennen in dienst van of ten behoeve van iemand anders: het beheer over goederen, over eene nalatenschap. Een werk in eigen beheer nemen. Heerschappij en regeering worden voornamelijk gebezigd van het bestuur over een staat: bewind van het bestuur eener maatschappij: de bewindhebbers der O. I. Compagnie. Heerschappij onderstelt bij hem, die ze oefent, niet alleen het recht, maar ook de macht om zich te doen gelden; het wordt ook figuurlijk gebruikt, b.v. Heerschappij over zijne hartstochten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 248:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c