overhand

als woordenboektrefwoord:

overhand:
v. meerderheid: de overhand hebben, de meeste invloed.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overhand (bw) :
beurtelings, overhands
overhand (bw) :
steeds
overhand (zn) :
overheersing

als synoniem van een ander trefwoord:

overheersing (zn) :
beheersing, dominantie, heerschappij, overhand, overwicht, predominantie
steeds (bw) :
aldoor, almaar, alsmaar, altijd, bestendig, herhaaldelijk, onophoudelijk, onveranderlijk, overhand, steevast, telkens, voortdurend

woordverbanden van ‘overhand’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c