overhand

als woordenboektrefwoord:

overhand:
v. meerderheid: de overhand hebben, de meeste invloed.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overhand (bw) :
beurtelings, overhands
overhand (bw) :
steeds
overhand (zn) :
overheersing

als synoniem van een ander trefwoord:

overheersing (zn) :
beheersing, heerschappij, dominantie, overhand, overwicht, predominantie
steeds (bw) :
voortdurend, onveranderlijk, altijd, onophoudelijk, telkens, herhaaldelijk, overhand, aldoor, bestendig, steevast, alsmaar, almaar

woordverbanden van ‘overhand’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c