steevast

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

steevast (bw) :
voortdurend, elke keer, iedere keer, altijd, geregeld, aanhoudend, steeds, telkens, zonder mankeren

als synoniem van een ander trefwoord:

onveranderlijk (bn) :
strak, vast, geregeld, gelijkmatig, onherroepelijk, constant, bestendig, onwrikbaar, steevast, onwankelbaar, stereotiep, onverwisselbaar, onveranderbaar, non-variant, invariabel, invariant
chronisch (bn) :
voortdurend, aanhoudend, steeds, gedurig, steevast
steeds (bw) :
voortdurend, onveranderlijk, altijd, onophoudelijk, telkens, herhaaldelijk, overhand, aldoor, bestendig, steevast, alsmaar, almaar
altijd (bw) :
voortdurend, iedere keer, altijd door, onophoudelijk, eeuwig, steeds, telkens, voorgoed, immer, steevast, te allen tijde, altoos
telkens (bw) :
elke keer, iedere keer, altijd, steeds, steevast, alsmaar
onveranderlijk (bw) :
voortdurend, altijd, geregeld, steeds, steevast, almaar
geregeld (bw) :
vast, gezet, steevast

woordverbanden van ‘steevast’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0174 c