steevast

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

steevast (bw) :
aanhoudend, altijd, elke keer, geregeld, iedere keer, steeds, telkens, voortdurend, zonder mankeren

als synoniem van een ander trefwoord:

onveranderlijk (bn) :
bestendig, constant, gelijkmatig, geregeld, invariabel, invariant, non-variant, onherroepelijk, onveranderbaar, onverwisselbaar, onwankelbaar, onwrikbaar, steevast, stereotiep, strak, vast
chronisch (bn) :
aanhoudend, gedurig, steeds, steevast, voortdurend
steeds (bw) :
aldoor, almaar, alsmaar, altijd, bestendig, herhaaldelijk, onophoudelijk, onveranderlijk, overhand, steevast, telkens, voortdurend
altijd (bw) :
altijd door, altoos, eeuwig, iedere keer, immer, onophoudelijk, steeds, steevast, te allen tijde, telkens, voorgoed, voortdurend
telkens (bw) :
alsmaar, altijd, elke keer, iedere keer, steeds, steevast
onveranderlijk (bw) :
almaar, altijd, geregeld, steeds, steevast, voortdurend
geregeld (bw) :
gezet, steevast, vast

woordverbanden van ‘steevast’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c