gelijkmatig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelijkmatig (bn) :
evenwichtig, gelijkelijk, proportioneel, regelmatig
gelijkmatig (bn) :
evenwichtig, flegmatiek, gelijkmoedig, standvastig
gelijkmatig (bn) :
effen, egaal, stabiel, vlak
gelijkmatig (bn) :
eentonig, onveranderlijk
gelijkmatig (bn) :
eenparig

als synoniem van een ander trefwoord:

onveranderlijk (bn) :
bestendig, constant, gelijkmatig, geregeld, invariabel, invariant, non-variant, onherroepelijk, onveranderbaar, onverwisselbaar, onwankelbaar, onwrikbaar, steevast, stereotiep, strak, vast
effen (bn) :
egaal, even, gelijk, gelijkmatig, glad, plat, rimpelloos, strak, uitdrukkingsloos, uitgestreken, uni, vlak
gelijk (bn) :
eerlijk, evenredig, gelijkelijk, gelijkgerechtigd, gelijkgesteld, gelijkmatig, gelijkwaardig
evenwichtig (bn) :
afgewogen, gelijkmatig, harmonieus, harmonisch, in balans, rustig, stabiel, uitgebalanceerd
stabiel (bn) :
bestendig, constant, duurzaam, evenwichtig, gelijkmatig, harmonieus, regelmatig
egaal (bn) :
effen, even, gelijk, gelijkmatig, plat, vlak
vloeiend (bn) :
geleidelijk, gelijkmatig, harmonieus
regelmatig (bn) :
gelijkmatig, gestadig
eenparig (bn) :
gelijkmatig
uniform (bn) :
gelijkmatig
regelmatig (bw) :
behoorlijk, courant, gelijkmatig, geregeld, gewoon, nauwkeurig, ordelijk, regulair, regulier, vaak

woordverbanden van ‘gelijkmatig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelijkmatig
ongelijkmatig, wisselend

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c