gelijkwaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelijkwaardig (bn) :
equivalent, gelijkgerechtigd, gelijkgesteld

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijk (bn) :
eerlijk, evenredig, gelijkelijk, gelijkgerechtigd, gelijkgesteld, gelijkmatig, gelijkwaardig
adequaat (bn) :
gelijkwaardig, gepast, geschikt, juist, overeenkomstig, passend, voldoende
equivalent (bn) :
corresponderend, gelijkwaardig, overeenkomstig, soortgelijk
eveneens (bw) :
evengoed, gelijk, gelijkgesteld, gelijkwaardig, hetzelfde, mede, op dezelfde wijze, tevens

woordverbanden van ‘gelijkwaardig’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0025 c