gelijkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelijkelijk (bn) :
even, ex aequo, gelijk
gelijkelijk (bw) :
evenwichtig

als synoniem van een ander trefwoord:

evenredig (bn) :
eerlijk, equaal, evenmatig, gelijk, gelijkelijk, in gelijke verhouding, in verhouding, naar verhouding, proportioneel
gelijk (bn) :
eerlijk, evenredig, gelijkelijk, gelijkgerechtigd, gelijkgesteld, gelijkmatig, gelijkwaardig
gelijkmatig (bn) :
evenwichtig, gelijkelijk, proportioneel, regelmatig
even (bw) :
evenals, evenzo, gelijk, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo
ex aequo (bw) :
gelijk, gelijkelijk, op gelijke voet
evenwichtig (bw) :
gelijk, gelijkelijk, regelmatig
evenals (vw) :
als, evenzo, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo, zo goed als, zoals, zowel als

woordverbanden van ‘gelijkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c