benevens

als woordenboektrefwoord:

benevens:
vz. met, alsmede.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

benevens (vz) :
zonder, naast, buiten, uitgezonderd, behalve, met uitzondering van, met uitsluiting van, behoudens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van
benevens (vz) :
samen met, met, alsmede, daarenboven

als synoniem van een ander trefwoord:

behalve (vw) :
zonder, uitgezonderd, met uitzondering van, met uitsluiting van, behoudens, benevens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van
alsook (vw) :
ook, net zoals, net als, evenals, alsmede, benevens
alsmede (vw) :
evenals, benevens, alsook
uitgezonderd (vz) :
zonder, buiten, behalve, buiten beschouwing gelaten, met uitzondering van, met uitsluiting van, daargelaten, behoudens, benevens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van

woordverbanden van ‘benevens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c