benevens

als woordenboektrefwoord:

benevens:
vz. met, alsmede.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

benevens (vz) :
afgezien van, behalve, behoudens, buiten, met uitsluiting van, met uitzondering van, naast, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, uitgezonderd, zonder
benevens (vz) :
alsmede, daarenboven, met, samen met

als synoniem van een ander trefwoord:

behalve (vw) :
afgezien van, behoudens, benevens, met uitsluiting van, met uitzondering van, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, uitgezonderd, zonder
alsook (vw) :
alsmede, benevens, evenals, net als, net zoals, ook
alsmede (vw) :
alsook, benevens, evenals
uitgezonderd (vz) :
afgezien van, behalve, behoudens, benevens, buiten, buiten beschouwing gelaten, daargelaten, met uitsluiting van, met uitzondering van, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, zonder

woordverbanden van ‘benevens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c