daargelaten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

uitgezonderd (vz) :
zonder, buiten, behalve, buiten beschouwing gelaten, met uitzondering van, met uitsluiting van, daargelaten, behoudens, benevens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van

woordverbanden van ‘daargelaten’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c