afgezien van

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

uitgezonderd (vz) :
zonder, buiten, behalve, buiten beschouwing gelaten, met uitzondering van, met uitsluiting van, daargelaten, behoudens, benevens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van
benevens (vz) :
zonder, naast, buiten, uitgezonderd, behalve, met uitzondering van, met uitsluiting van, behoudens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van
buiten (vz) :
zonder, naast, uitgezonderd, behalve, afgezien van
ondanks (vz) :
ongeacht, afgezien van
behalve (vw) :
zonder, uitgezonderd, met uitzondering van, met uitsluiting van, behoudens, benevens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van

woordverbanden van ‘afgezien van’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c