behalve

als woordenboektrefwoord:

behalve:
vgw. vz. uitgezonderd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behalve (vw) :
zonder, uitgezonderd, met uitzondering van, met uitsluiting van, behoudens, benevens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van
behalve (vw) :
naast, buiten
behalve (vw) :
tenzij

als synoniem van een ander trefwoord:

uitgezonderd (vz) :
zonder, buiten, behalve, buiten beschouwing gelaten, met uitzondering van, met uitsluiting van, daargelaten, behoudens, benevens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van
benevens (vz) :
zonder, naast, buiten, uitgezonderd, behalve, met uitzondering van, met uitsluiting van, behoudens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van
behoudens (vz) :
uitgezonderd, behalve, met uitzondering van, op .. na
buiten (vz) :
zonder, naast, uitgezonderd, behalve, afgezien van
naast (vz) :
buiten, behalve

woordverbanden van ‘behalve’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 129:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c