uitgezonderd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitgezonderd (vz) :
zonder, buiten, behalve, buiten beschouwing gelaten, met uitzondering van, met uitsluiting van, daargelaten, behoudens, benevens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van

als synoniem van een ander trefwoord:

benevens (vz) :
zonder, naast, buiten, uitgezonderd, behalve, met uitzondering van, met uitsluiting van, behoudens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van
behoudens (vz) :
uitgezonderd, behalve, met uitzondering van, op .. na
buiten (vz) :
zonder, naast, uitgezonderd, behalve, afgezien van
behalve (vw) :
zonder, uitgezonderd, met uitzondering van, met uitsluiting van, behoudens, benevens, uitgenomen, ongerekend, niet meegerekend, afgezien van

woordverbanden van ‘uitgezonderd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

behalve:
behoudens, buiten, boven, zonder, uitgezonderd, tenzij, inbegrepen, ook
uitgezonderd:
behalve

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 129:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c