uitgezonderd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitgezonderd (vz) :
afgezien van, behalve, behoudens, benevens, buiten, buiten beschouwing gelaten, daargelaten, met uitsluiting van, met uitzondering van, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, zonder

als synoniem van een ander trefwoord:

benevens (vz) :
afgezien van, behalve, behoudens, buiten, met uitsluiting van, met uitzondering van, naast, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, uitgezonderd, zonder
behoudens (vz) :
behalve, met uitzondering van, op .. na, uitgezonderd
buiten (vz) :
afgezien van, behalve, naast, uitgezonderd, zonder
behalve (vw) :
afgezien van, behoudens, benevens, met uitsluiting van, met uitzondering van, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, uitgezonderd, zonder

woordverbanden van ‘uitgezonderd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

behalve:
behoudens, buiten, boven, zonder, uitgezonderd, tenzij, inbegrepen, ook
uitgezonderd:
behalve

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 129:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c