behoudens

als woordenboektrefwoord:

behoudens:
vz. met behoud van, behalve.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behoudens (vz) :
behalve, met uitzondering van, op .. na, uitgezonderd
behoudens (vz) :
mits, onder voorbehoud van, tenzij

als synoniem van een ander trefwoord:

uitgezonderd (vz) :
afgezien van, behalve, behoudens, benevens, buiten, buiten beschouwing gelaten, daargelaten, met uitsluiting van, met uitzondering van, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, zonder
benevens (vz) :
afgezien van, behalve, behoudens, buiten, met uitsluiting van, met uitzondering van, naast, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, uitgezonderd, zonder
onder voorbehoud van (vz) :
behoudens
onverminderd (vz) :
behoudens
behalve (vw) :
afgezien van, behoudens, benevens, met uitsluiting van, met uitzondering van, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, uitgezonderd, zonder
mits (vw) :
behoudens

woordverbanden van ‘behoudens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c