inbegrepen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inbegrepen (bn) :
inclusief, meegerekend, meegeteld

als synoniem van een ander trefwoord:

ingesloten (bn) :
bijgaand, inbegrepen, incluis, inclusief
inclusief (bw) :
inbegrepen, incluis, ingesloten, meegerekend, met inbegrip van

woordverbanden van ‘inbegrepen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c