inbegrepen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inbegrepen (bn) :
inclusief, meegeteld, meegerekend

als synoniem van een ander trefwoord:

ingesloten (bn) :
inclusief, inbegrepen, bijgaand, incluis
inclusief (bw) :
inbegrepen, incluis, met inbegrip van, meegerekend, ingesloten

woordverbanden van ‘inbegrepen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c