ook

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ook (bw) :
eveneens, idem dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, dienovereenkomstig, desgelijks
ook (bw) :
bovendien, zelfs, mede, tevens, daarenboven
ook (bw) :
toch
ook (bw) :
soms

als synoniem van een ander trefwoord:

bovendien (bw) :
daarbij, ook, overigens, trouwens, verder, ernaast, voorts, alsook, verders, daarnevens, daar komt bij, daarenboven, buitendien, mitsgaders
evenzo (bw) :
ook, op dezelfde wijze, eveneens, even, idem, item, dito, evenzeer, insgelijks, gelijkerwijs, desgelijks
daarbij (bw) :
ook, bovendien, plus, verder, daarnaast, tevens, evenzeer, daarmede, daarenboven
daarenboven (bw) :
ook, daarbij, bovendien, plus, verder, daarnaast, tevens, evenzeer, daarmede
evenzeer (bw) :
ook, zowel, eveneens, idem, dito, evenzo, evengoed, insgelijks, desgelijks
soms (bw) :
ook, toevallig, wellicht, misschien, toevalligerwijs, toevalligerwijze
mede (bw) :
ook, daarbij, mee, tevens, eveneens, met, evenzeer, evengoed, insgelijks
item (bw) :
ook, eveneens, idem, dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, desgelijks
eveneens (bw) :
ook, idem, item, dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, desgelijks
verder (bw) :
ook, bovendien, vervolgens, dan, daarna, voorts
tevens (bw) :
ook, mede, eveneens, evenzeer, evengoed
onder meer (bw) :
ook, mede, onder andere
toch (bw) :
ook, immers
alsook (vw) :
ook, net zoals, net als, evenals, alsmede, benevens

woordverbanden van ‘ook’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 54:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c