ook

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ook (bw) :
desgelijks, dienovereenkomstig, eveneens, evenzeer, evenzo, idem dito, insgelijks
ook (bw) :
bovendien, daarenboven, mede, tevens, zelfs
ook (bw) :
toch
ook (bw) :
soms

als synoniem van een ander trefwoord:

bovendien (bw) :
alsook, buitendien, daar komt bij, daarbij, daarenboven, daarnevens, ernaast, mitsgaders, ook, overigens, trouwens, verder, verders, voorts
evenzo (bw) :
desgelijks, dito, even, eveneens, evenzeer, gelijkerwijs, idem, insgelijks, item, ook, op dezelfde wijze
daarbij (bw) :
bovendien, daarenboven, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder
daarenboven (bw) :
bovendien, daarbij, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder
evenzeer (bw) :
desgelijks, dito, eveneens, evengoed, evenzo, idem, insgelijks, ook, zowel
soms (bw) :
misschien, ook, toevallig, toevalligerwijs, toevalligerwijze, wellicht
mede (bw) :
daarbij, eveneens, evengoed, evenzeer, insgelijks, mee, met, ook, tevens
item (bw) :
desgelijks, dito, eveneens, evenzeer, evenzo, idem, insgelijks, ook
eveneens (bw) :
desgelijks, dito, evenzeer, evenzo, idem, insgelijks, item, ook
verder (bw) :
bovendien, daarna, dan, ook, vervolgens, voorts
tevens (bw) :
eveneens, evengoed, evenzeer, mede, ook
onder meer (bw) :
mede, onder andere, ook
toch (bw) :
immers, ook
alsook (vw) :
alsmede, benevens, evenals, net als, net zoals, ook

woordverbanden van ‘ook’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 54:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c