ernaast

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aangrenzend (bn) :
naast, neven, ernaast, naburig, annex, nevens, aanpalend, belendend, naastliggend, naastgelegen, grenzend, erneven, aanliggend, aangelegen
aanliggend (bn) :
naast, aangrenzend, neven, ernaast, naburig, nevens, aanpalend, belendend, naastliggend, naastgelegen, grenzend, erneven, aangelegen
mis (bn) :
ernaast
bovendien (bw) :
daarbij, ook, overigens, trouwens, verder, ernaast, voorts, alsook, verders, daarnevens, daar komt bij, daarenboven, buitendien, mitsgaders

woordverbanden van ‘ernaast’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c