daarenboven

als woordenboektrefwoord:

daarenboven:
bw. bovendien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

daarenboven (bw):
bovendien, daarbij, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder

als synoniem van een ander trefwoord:

bovendien (bw) :
alsook, buitendien, daarbij, daarenboven, daarnevens, ernaast, mitsgaders, ook, overigens, trouwens, verder, verders, voorts
daarbij (bw) :
bovendien, daarenboven, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder
ook (bw) :
bovendien, daarenboven, mede, tevens, zelfs
verder (bw) :
daarbij, daarenboven, daarnaast, verderop
buitendien (bw) :
bovendien, daarenboven
nog (bw) :
opnieuw, daarenboven
benevens (vz) :
alsmede, daarenboven, met, samen met

woordverbanden van ‘daarenboven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bovendien, buitendien, daarenboven

Bovendien — buitendien — daarenboven. worden gebezigd tot aanduiding van datgene, wat behalve het reeds opgesomde nog in aanmerking komt. Bovendien en daarenboven hebben betrekking op dingen van dezelfde orde (gelijkslachtige), buitendien slaat op de dingen van eene andere orde (ongelijkslachtige). Katharina II van Rusland verdient het ongunstige oordeel niet, dat sommige geschiedschrijvers over haar vellen: zij was krachtig, schrander, talentvol, zij blaakte van ijver voor de grootheid van haar land en het welzijn harer onderdanen; daarenboven wist zij in den regel hare dienaren voortreffelijk te kiezen; buitendien waren hare galante zwakheden het gebrek van haar tijd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bovendien, buitendien, behalve dat, daarenboven

BOVENDIEN, BUITENDIEN, BEHALVE DAT, DAARENBOVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 404.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.198.244.

debug info: 0.0019 c