met

als woordenboektrefwoord:

met:
o. gehakt varkensvlees.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

met (vz) :
onder, bij, per

als synoniem van een ander trefwoord:

door middel van (vz) :
met, middels, met gebruikmaking van, met behulp van, gebruikmakend van
met behulp van (vz) :
door middel van, met, middels, met gebruikmaking van
benevens (vz) :
samen met, met, alsmede, daarenboven
langs (vz) :
via, door, over, met, per
middels (vz) :
door middel van, met
plus (vz) :
en, met, erbij
te (vz) :
met
mits (vw) :
met
mede (bw) :
ook, daarbij, mee, tevens, eveneens, met, evenzeer, evengoed, insgelijks

woordverbanden van ‘met’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 210:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 479:

nevens, met

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

met
zonder

zie ook:

aanhouden met, afrekenen met, al met al, belast met, beschenken met, contact opnemen met, corresponderen met, de draak steken met, de spot drijven met, doorgaan met, dwepen met, een correspondentie voeren met, genoegen nemen met, geuren met, het aanleggen met, het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, in overeenstemming met, in strijd met, in tegenspraak met, in verband met, in vergelijking met, instemmen met, karig zijn met, kennismaken met, koketteren met, manoeuvreren met, meegaan met, met alle plezier, met andere woorden, met baar geld, met behulp van, met beide benen op de grond, met betrekking tot, met dat al, met de grond gelijk maken, met de hakken over de sloot, met de hand, met de nek aanzien, met distinctie, met effectbejag, met elkaar, met elkaar verwarren, met gebreken, met gebruikmaking van, met genoegen, met goed gevolg, met grote stelligheid, met het idee spelen, met het oog op, met iemand omgaan, met inbegrip van, met klem, met modder gooien, met moeite, met nadruk, met name, met opzet, met plezier, met recht, met reden, met spoed, met stelligheid, met stomheid geslagen, met tegenzin, met uitsluiting van, met uitzondering van, met veel succes, met voeten treden, met voorbedachten rade, met z'n allen, met zich meebrengen, met zoveel woorden, met zoveel woorden zeggen, naar bed gaan met, omgaan met, omspringen met, ophouden met, opzadelen met, overeenstemmend met, overleggen met, rekening houden met, rekening houdend met, samen met, samenwonen met, slapen met, strijdig met, te koop lopen met, te maken hebben met, tegenstrijdig met, vergeleken met, verkeren met, verminderd met, verminderen met, vloeken met, voor de dag komen met, voortgaan met, vrede hebben met, vrijen met, weglopen met, zich samenvoegen met, zich verbinden met, zich verenen met, zich verenigen met, zich verzoenen met, zuinig omgaan met

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c