medelid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

collega (zn) :
ambtgenoot, ambtgenote, ambtsbroeder, beroepsgenoot, confrater, confrère, gelijke, gildebroeder, medelid, medewerker, vakbroeder, vakgenoot, vakgenote

woordverbanden van ‘medelid’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 367:

lidmaat, ledemaat, lid, medelid

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 210:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c