medeplichtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
medeplichtig, medeschuldig

MEDEPLIGTIG, MEDESCHULDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 411.

in hedendaagse spelling:
met, temet, metgezel, medeburger, medelid, medegenoot, medestander, medeplichtig

MET, TE MET, METGEZEL, MEDEBURGER, MEDELID, MEDEGENOOT, MEDESTANDER, MEDEPLIGTIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 210.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c