gelijke

als woordenboektrefwoord:

gelijke:
m. en v. (-n), persoon van dezelfde rang of stand.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelijke (zn) :
collega, evenknie, gade, naaste, partuur, pendant, portuur, weerga

als synoniem van een ander trefwoord:

collega (zn) :
ambtgenoot, ambtgenote, ambtsbroeder, beroepsgenoot, confrater, confrère, gelijke, gildebroeder, medelid, medewerker, vakbroeder, vakgenoot, vakgenote
evenknie (zn) :
gelijke, peer, portuur, weerga
pendant (zn) :
gelijke, weerga

woordverbanden van ‘gelijke’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

weerga:
gelijke, evenknie

woorden met een verwante vorm:

bijwoord / bijvoeglijk naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0076 c