naaste

als woordenboektrefwoord:

naaste:
m. en v. (-n), evenmens.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

medemens (zn) :
evenmens, medebroeder, medeschepsel, medezuster, naaste, natuurgenoot
gelijke (zn) :
collega, evenknie, gade, naaste, partuur, pendant, portuur, weerga
broeder (zn) :
medemens, naaste

woordverbanden van ‘naaste’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Van deze drie woorden heeft medemensch de meest algemeene beteekenis. Onze evenmenschen noemen wij onze medemenschen meer bijzonder met het oog op gelijkheid van lichamelijke, verstandelijke en zedelijke vermogens en behoeften, en de daaruit voortvloeiende plichten, die wij jegens elkander te vervullen hebben. Onze naasten zijn diegenen, met wie wij in het maatschappelijk leven het meest in aanraking komen. Bij uitbreiding wordt naaste ook voor evenmensch gebruikt, bijv. in het gebod: heb God lief boven alles en uwen naaste als uzelf.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 181:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c